אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
רונית אגסי
פרטים על היצירה

שם היצירה: ספר
שנת היצירה: 2005
מימדים: גודל העלים: בערך 15x15 ס"מ (תשעה עלים), 20x15 (העלה העשירי)
גודל המדף: 180x25 ס"מ
עלים

הצהרת האמן

"וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ והיו לאחדים בידיך" (יחזקאל לז,יז).
כמו ספר, שדפיו ארוגים זה בזה ככלים שלובים, כך גם העץ ועליו, והעלים הם לכאורה "דפי" העץ; "יוקשרו כולן אגודה אחת" (ויקרא רבה [מהדורת מרגליות] ל, יב).
דימיתי עבודה זו לספר פתוח, והדפים-העלים מספרים את סיפור העץ. לקחתי עלים שנשרו מעץ בוהיניה, שצורתם היא צורת שלם-חצוי - "לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי" (בבלי קידושין מ ע"ב) - ובכל עלה חוררתי חלק אחר מנוף העץ. העלה היחיד, שניתק ממקור החיים שלו, זכאי להזדמנות נוספת אחרי שנשר (בעזרת היצירה), והוא חוליה ברצף הביוגרפי של העץ; "יבקשו רחמים האשכולות על העלים, שללא העלים לא מתקיימים האשכולות" (בבלי חולין צב ע"ב [מתורגם מארמית]).
המדף השקוף מכיל את העלים בתוכו, ובכך מגונן עליהם מפני התכלות ומאפשר להם להתקיים בתוכו כזיכרון העבר (נשירתם בשלכת), וכזיכרון העתיד (הפיכתם ליצירה).
עלי השלכת הם מטאפורה לחיי האדם: בתוך כל עלה מתקיימים במקביל זמן קולקטיבי וזמן פרטי. בראש מדף העלים המרכזי הנחתי מדף קטן ועליו עלה בודד המסמל את זמן ההיוולדות, שהוא זמן היחיד. בעלה זה חוררתי ריבוע של משפטי-סתרים, שהוא כמו האותיות הזעירות של "טל ומטר", האמורות להשקות (בגשם) את רצף העלים הסמוך.
את רצף העלים העברתי תהליך קריעה ההולך ונוגס בבשרם, ובכך הארתי את מידת שבריריותם מחד גיסא, ואת מידת חוזקם מאידך גיסא. בפרדוקס של ריקון-מילוי, החלל שנוצר על ידי קריעה אצל האחד איפשר היווצרות של רקמה חדשה אצל האחר ("הקרעים יסופו", בתוך "מנגינות הזמן" של י"ל פרץ). העץ הפך להיות "בית העלים", שבו מהווים היחיד והיחד השראה זה לזה.
שני העלים האחרונים ברצף הם שונים, עלים "זרים" שנאספו בארצות רחוקות. בעלה אחד חוררתי מרקם רעפים של גג, ובעלה השני חוררתי דימוי סטריאוטיפי של אדם החותר ברפסודה על גבי גל העשוי ממילים. בעלה זה מופיע כתם הצבע השונה היחיד בעבודה, החותר לסוג התבוננות נוסף: האפשרות לנוע בין ה"אין צבע" כמצב של ריבוי, אל ה"יש צבע" כמצב של היחיד.
ואסיים בציטוט שם שירו של ח"נ ביאליק: "יהי חלקי עמכם".

Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006