אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
יוסי גלנטי
פרטים על היצירה

שם היצירה: "אל מול פנים"
שנת היצירה: 2005
מימדים: 224.5x40 ס"מ
צילום והדפסה דיגיטלית

הצהרת האמן

"אין התורה נקנית אלא בחבורה" (בבלי ברכות סג ע"ב).
שיטת הלימוד הנפוצה בעולם הישיבות היא ה"חברותא", כלומר הלימוד בזוגות. בדרך כלל הזוגות הם קבועים, ובין שני הלומדים נוצרת מערכת יחסים לימודית עמוקה ומורכבת. שניים הם המיעוט של "יחד", ובעבודה זו ברצוני לבחון את היחיד והיחד ב"חברותא" הזו, כמאמר הגמרא: "או חברותא או מיתותא" (כלומר: או חברות או מוות, כאשר המוות בהקשר זה הינו אי-קיום רוחני והתבטלות אישית - בבלי תענית כג ע"א).
באירוע המתועד נעשה שימוש בצילום פנורמי - הבונה מרחב צפייה מלאכותי המוגש לצופה כטבעי (וראה: יוסי נחמיאס, קצה העיר/יוסי גלנטי [קטלוג התערוכה] , מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, 2004, עמ' 3). הצילומים נעשו על ציר המפגש שבין הלומדים ולאורך 180 מעלות בחלל ההתרחשות. המצלמה מוקמה בין שני לומדים אשר ישבו זה מול זה, והפנורמה איפשרה לי להפריד בין שני הלומדים, וכך לבחון כל אחד מהם בנפרד. כל אחד מהם צולם לאורך זמן, ובהתאם להתפתחות האינטרקציה ביניהם. תהליך הצילום יצר פירוק חזותי של ה"יחד", והרכבת הצילומים במחשב יצרה מצב שבו שני תוצריו, היחידים, מנותקים ממושא התייחסותם המקורי. בתוצאה הסופית, כשהם מופיעים משני צידי התמונה, שולבו שני הדיוקנאות, אשר שיקפו את רוח המפגש.
על-ידי שבירת ציר הזמן וכניסה לנקודת המפגש רווית-המתח שבין שני הלומדים, נפגש הצופה עם כל אחד ממרכיבי ה"חברותא" באופן אישי. הצופה הופך כביכול להיות נוכח בחברותא - מעין צלע שלישית. מבטו נמצא בכל פעם מול "חבר" אחד, והוא עצמו הופך להיות בן-הזוג, ה"חברותא" שלו.
המקום שנבחר לתיעוד ה"חברותא" הוא עליית גג בבית מדרש קטן בשכונת נחלאות בירושלים. סביבת האירוע - חלל קטן, ללא גינונים מיותרים, וללא דמויות אנושיות נוספות - היא בעלת כח מעצים לנמצאים בה.
במרכז העבודה מופיע על הפרוכת הפסוק "שיויתי ה' לנגדי תמיד" (תהילים טז, ח), המעניק משמעות נוספת לזוגיות שב"חברותא". בצדו מופיע שלט מסחרי שעליו כתוב "הפרסום אצלנו חינם", והוא מדגיש את הניגוד בין עיסוקם של הלומדים לבין העולם החומרי הנקנה בכסף ומציע "חינם" כפיתוי, כניגוד לכתוב במשנה: "עשה לך רב וקנה לך חבר" (אבות א, ו).

Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006