אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
אורנה מילוא
פרטים על היצירה

שם היצירה: הסתר פנים – מיצג ומיצב
שנת היצירה: 2002
ממדי היצירה: שלוש זכוכיות בגודל של 220 * 160 ס"מ
חומרים: זכוכית, חימר (פורצלן לבן) וקצף סבון

הצהרת האמן

המיצג הוא התרחשות או תהליך שבמהלכו אני מציירת באמצעות מחיקה וגריעת חומר. החומר מכסה זכוכיות ותוך כדי העבודה נחשפת בהדרגה שקיפותן של הזכוכיות. במהלך ההתרחשות נמחקים ונחשפים ציורים, ותוך כדי התהליך גם נכתבים פסוקים מן התנ"ך. הזכוכיות עוברות תהליך של מעבר מאטימות לשקיפות. הזכוכית הראשונה היא האטומה ביותר, וגם כשהיא "נפתחת" היא עדיין סגורה חלקית בגלל הרשת שבתוכה. הזכוכית השנייה אינה מגיעה אף היא להיפתחות מלאה בתהליך המחיקה הציורית של החומר, שכן חלק מן הציור נשאר כלוא בתוכה בלא אפשרות למחוק אותו. הזכוכית השלישית פתוחה באמצעה והיא מגיעה בתהליך המחיקה והניקוי למצב של שקיפות מוחלטת. בתהליך הציור והמחיקה משולבים זה בזה בלא הבחנה ברורה ציור וכתב. פסוקי התנ"ך הנכתבים תוך כדי מחיקה הם שם המקום "פתח עינים" (הלקוח מסיפור תמר ויהודה [בראשית לח, יד]), וכן פסוקים מספר איוב: "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים" (יא, ט), "מגלה עמוקות מני חושך ויוצא לאור צלמוות" (יב, כב), "נוטה צפון על תוהו תולה ארץ על בלימה" (כו, ז) וכן פסוקים מספר תהלים: "יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעה, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" (יט, ג-ד). הפסוקים נכתבים לעיתים מימין לשמאל ולעיתים בכיוון ההפוך, בכתב ראי, כך שהם מוצפנים חלקים, ובדרך זו הם הופכים לאלמנט צורני מחד גיסא ולדבר סתום הדורש פיענוח מאידך גיסא. דרך הכתיבה הזו הביאה גם לשימוש בטכסט באנגלית ("may I see?"). העבודה עוסקת בראייה ובמה שחוסם אותה. הראייה שואפת לפרוץ את מחסומיה, כשם שהתודעה שואפת לפרוץ את הגבולות השכליים, אך תחושת קיומו של המחסום כשלעצמה מוכיחה את קיומו של מה שמצוי מעבר לו. הציור הקונבנציונאלי כשלעצמו הוא סוג של מחסום-ראייה, מחסום שיש לסלקו. בעבודתי נפתח מחסום הציור, ותוך כדי התהליך נמחק גם הציור עצמו ונעלם, וכך מתאפשר לחלל לעבור דרכו ולהשתקף בו. אך גם הזכוכית עצמה היא עדיין מעצור בחלל, למרות שקיפותה, ולכן הזכוכית האחרונה בנויה באופן שהיא פתוחה באמצעה, דבר המאפשר מעבר פתוח וחופשי אל תוך החלל.

Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006