אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
נטלי קרטס וזאב מאור
פרטים על היצירה

שם היצירה: "ימם ימלם"
שנת היצירה: 2001
ממדי היצירה: גובה כולל: 13 ס"מ, רוחב כולל: 298 ס"מ
חומרים: שנים עשר צילומי צבע, 10 * 13 ס"מ כל אחד.

הצהרת האמן

גבולות של קדושה" הוא נושא טעון מתח פנימי המעורר שאלות מושגיות, שהרי ניתן לומר שהקדושה במהותה חומקת מכל גבול ושאין היא נותנת עצמה להגדרה. ניתן גם לראות את הקדושה כשוכנת מעבר לגבול התוחם את שמובן לנו ואת שניתן לנו לבטאו בשפה, מעבר לגבול החול, הפיסי, השגור והבהיר. בראשית באה רוח הקודש להתערב בתוהו, לקבוע גבול ולהבדיל אור מחושך, יום מלילה, קודש מחול ומים ממים. העבודה "ימם ימלם" מייצגת נסיון לייסד (או לחשוף) שפה השואפת אל הקדושה, וזאת במקומות שבהם מצויים גבולות הגודרים את התחומים ומבחינים בין מהות אחת לחברתה, במקומות שבהם ממשמע הגבול את התוהו ונותן טעם לסדר הפלאי, שהוא גדול מן המתבונן, שהרי בדיוק במקום שבו גובל דבר בדבר ומתבדלת מהות ממהות, בדיוק במקום שבו זוכות הצורות בנוכחותן ובמשמעותן, בדיוק שם עשויה הקדושה להראות עצמה למשתוקקים אליה. העבודה אינה מבקשת אחר חווית הנשגב, אלא מגששת מטה, אל אבני הבניין הקטנות של שפת ההוויה, אל אותן אותיות יסוד גרעיניות, המסמנות את קווי הגבול המאחדים ומלכדים את הניגוד שבין נע ונח, קבוע וחולף, פיסי ומטאפיסי. הניסיון לראות קדושה בנוכחותה ממחיש את מגבלות השפה וכמו מצריך פיצוחו של צירוף אותיות יסודי המצוי בין התופעה והמתבונן, הוא צופן האותיות שהיו טרם היות הדברים ושהדברים נבראו בהן, צופן פלאי שחווית פיצוחו היא יצירת הגבול ופריצתו כאחד. כשם ששם העבודה, "ימם ימלם", הסתום לכאורה, כמו חוצץ בין העבודה והצופה (ולמעשה מייצג צירוף אפשרי אחד מתוך אין סוף, בעוד שצירוף אחר של אותן אותיות מתפרש ויוצר את המילים "...ויהי מבדיל בין מים למים" –[בראשית א, ו]), כך מבקשת סדרת הצילומים להוות מעין טיפוגרפיה של מקרי גבול, צופן אותיות אשר נכונות הצופה לפשפש בו ולפצחו עשויה להוליכו אל חווית הקדושה, המגלה ומראה את עצמה בכל גשמי.

Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006