אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
יעקב גרינוורצל
פרטים על היצירה

שם היצירה: על הנטלה – הכלי שעל הגבול שבין טומאה לטהרה
שנת היצירה: 2001
גובה: 7.5 ס"מ
חומר: כסף

הצהרת האמן

הקדושה והטומאה ביהדות מובדלות זו מזו. החיים ומה שמזין ומניע אותם הם קדושים, המתים והמוות - טמאים. קדושה זו, השורה על החיים, מדגישה את ערכם ואת היותם הערך הנשגב ביותר ביהדות. קדושתו של אלוהים שורה על האדם, אשר נברא על ידי אלוהים ובצלמו. טקס נטילת הידיים הוא אחד הגבולות הברורים ביותר המבחינים בין הקדושה לטומאה. עד נטילת הידיים - טומאה, מנטילת הידיים - קדושה. הנטלה, אותו כלי שבעזרתו ובאמצעותו נוטלים את הידיים, קובעת ומסמלת אפוא את הגבול. מתי נוטל היהודי את ידיו? ראשונה – כשהוא קם מן המיטה. לפי המסורת נתפסת השינה כמוות. בשעת השינה מסתלקת מהאדם נשמתו הקדושה, והטומאה שורה על גופו. משהוא ניעור משנתו, מסתלקת הטומאה מכל גופו, חוץ מאצבעותיו, ועל מנת להיטהר – עליו ליטול את ידיו. גם כשהוא יוצא מבית-הקברות, מהלווית המת או משהות באוהלו או בביתו של מת – עליו ליטול את ידיו. בנטלה שעיצבתי ניסיתי להדגיש את המעבר ממצב של טומאה למצב של קדושה, או במלים אחרות, ניסיתי לעבות את הגבול שביניהן. הנטלה, כשאין היא בשימוש, ניצבת על חלקה הפתוח דווקא, וכשנוטלים בה ידיים, יש תחילה להפוך אותה, והרי לנו צעד סמלי נוסף המבקש לעבות את הגבול. צורת הנטלה עצמה, צורת קשת או גשר, גם היא לדידי בעלת משמעות. בסיפור המבול שבספר בראשית, ציינה הקשת שהופיעה בענן אף היא הבדלה, זה הגבול שבין העולם שבו חטא האדם לבין העולם שלאחר המבול, עולם שטוהר על ידי המבול (שוב מים). יש אפוא בצורתה של הנטלה שעיצבתי (קשת, גשר) כדי לרמוז להבדלה, לגבול שבין טומאה לטהרה.

Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006