אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
יהודה גולדין, פיליפ שיימן, מיכאל קוקולביץ, עדינה שפיגלר, מלכי פירר
פרטים על היצירה

שם היצירה: האור הוא טוב 
שנת היצירה: 2003
סביבה אורבנית, תאורה, צילום סטילס, צילום וידאו

הצהרת האמן

העולם נברא במאמר, "ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור, וירא אלהים את האור כי טוב" (בראשית א, ג-ד). בריאת האור היא ייחודית, רק בה נאמר "כי טוב" על מושא מוגדר, ואילו לגבי שאר הנבראים מצאנו "כי טוב", אך בהיעדר ציון מפורש של המושא. ופירש הגר"א כי "וטוב הוא עניין שתועלתו נגלה" (אדרת אליהו, עמ' 17), וכשם שהאור נראה לעיני בשר ודם, כך גם על הטוב להתגלות, להיראות. על יסוד הבנה זו הענקנו ליצירה את השם "האור הוא טוב". היצירה היא יצירה דינמית המתהווה בתהליך ממושך. ראשיתו של התהליך בבחירת שטח ציבורי כלשהו והארתו בתאורה מיוחדת, המדגישה אלמנטים מסוימים, והמשכו בתיעוד התהליך של הארת הסביבה כמעשה אמנות, ותיעוד תגובות המתעוררות באוכלוסייה המקומית למראה היצירה. הנחות יסוד של היצירה: הארת השטח הציבורי הופכת את תחום הבתים לפאטיו, מעין חצר פנימית של שכונה. האור תוחם את השטח ומחבר את הבתים זה לזה, וכך הופך את המתחם לאחד. האור מעניק תחושה טובה לתושבי הסביבה, מקנה ביטחון לקהילה הצעירה ולקהילה המבוגרת גם יחד, גורם לפעילות מוגברת לאחר שעות העבודה ולחיי קהילה ערים. רעיונות לעיצוב הרחוב: חלק מתהליך היצירה הוא שיתוף התושבים בעיצוב התאורה. האור יכול להסתיר פגמים בלתי אסתטיים, או להפוך שטח מוזנח למשמעותי. משחק האור והצל מעניק תחושה של כעין תפאורה בתיאטרון, והעין נמשכת אל האור. השטח המואר ילבש לבוש חדש כל פעם שהתאורה תהיה בגוונים שונים."לבוש" זה הוא הפירוש שיעניקו התושבים יחד עם האמנים לאור. תועלתו של האור תתגלה, האור הוא טוב. הצילומים לקוחים מתוך הארות שהתקיימו ביפו, ברחובות ובתל אביב. אנו רואים את העבודה כעבודה מתמשכת, ועוד נאיר מקומות רבים נוספים.

 

 

Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006