אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
דוב אברמסון
פרטים על היצירה

שם היצירה: נר מצוה
שנת היצירה: 2003
מימדים: 100X200X50 ס"מ
613 נרות נשמה (אלומיניום ושעווה), תוויות בעיבוד מחשב

הצהרת האמן

"כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו, כג)
את תרי"ג המצוות שנצטוו בני ישראל בסיני אנו מוצאים, מאז תקופת הגאונים, בצורת רשימות שונות של "מנייני מצוות". רשימות שבהן נמצאים זה על יד זה הכרזות מלאות הוד והדר (כגון "אנכי ה' אלהיך"), איסורים אשר נראה כי טבועים הם כבר בנפש האדם ובמוסר האנושי (כגון "לא תרצח"), חוקים שניתן לומר עליהם כי אם אין הם תמוהים, הרי שהם בוודאי לא מובנים מאליהם (כגון "והיו לטוטפות בין עיניך"), וענייני יום-יום טריוויאלים כמעט (כגון "ועשית מעקה לגגך"). המיצג שלפנינו בוחן אלטרנטיבה חזותית ל"מניין המצוות", ומבקש להמחיש את המצוות לא רק כרוח, אלא כחומר – גם אם חומר מאיר. חומר אחיד, סדרתי, אשר במבט ראשון מראה את שש מאות ושלוש עשרה המצוות כמוצרים שנוצרו באותו פס הייצור, ואשר ההבדלים ביניהם באים לידי ביטוי רק בתווית שעל גביהם. במבט מקרוב ניתן לראות שעל גבי התווית מתוארת כל מצוה בסמלים, אייקונים, המורים על סוג המצוה או הוראתה, בדומה להוראות הכביסה שעל תוויות בגדים המצריכים סוגים שונים של כביסה: מי חייב במצוה, היכן ובאיזה זמן היא תקפה, ומה העונש שהעובר עליה חייב לשאת בו. מצוות ברכת המזון (מצוה מס' 430) תיראה כך:

מצוות עשה על הנשים על הגברים נוהגת בכל מקום ובכל זמן

והאיסור על כהן טבול יום שלא לשמש במקדש עד שיעריב שמשו (מצוה מס' 265) ייראה כך:

מצוות לא תעשה על הגברים על הכהנים חייב מיתה בידי שמים נוהגת במקדש

המיצג מבקש לעורר שאלות אודות הקשרים שבין המצוות, המפריד ביניהן והמאחד אותן; על הבחירה לפרוט "תורת חיים" ל- 613 פרטים, ועל הדרך שבה תופס המתבונן את מקומו אל מול מבנה זה של אור וחומר.

 

 

Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006