אודות עדי ז'ל
 
הרשמה לתחרות
 
קרן עדי
 
פרס עדי להבעה יהודית באמנות ובעיצוב
 
תערוכות
 
פרסומים
 
פרוייקטים נוספים
 
צור קשר
 
חדשות
 
עמוד הבית    English
 
תחרות בנושא  'יחיד ויחד' תחרות בנושא 'אור וחומר' תחרות בנושא 'גבולות של קדושה' טקס חלוקת פרס עדי
תמונות -פעילות מתא'ן סדנת אמנים סימפוזיון 'הבעה יהודית באמנות ובעיצוב, מהי?'
Powered by POENTA - leading e-business solutions    All Rights Reserved to The Adi Foundation    Copyright © 2006